aboutus
QC Hồ sơ
Chúng tôi có chất lượng nghiêm ngặt và kiểm soát sản xuất, và mang lại thiết bị kiểm tra sản phẩm tiên tiến, và được trao chứng nhận ISO 9 0 0 1 -2 0 1 5. Wellblue đảm bảo mỗi sản phẩm trải qua 100% kiểm tra vật liệu ban đầu, giám sát sản xuất và kiểm tra sản phẩm trước khi chúng tôi gửi nó ra.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc